Hamar Soroptimistklubb

 

 

Hamar Soroptimistklubb ble stiftet den 13. mai 1956 og var klubb nr. 21 i Norge. Charterfesten ble holdt på Høsbjør hotell i Furnes. Charteret ble overrakt av daværende føderasjonspresident dr. H. J. M. Panthaleon van Eck, fra Haag, Nederland. Mary Barrat Due, medlem av Oslo Soroptimistklubb var fadder for Hamar Soroptimistklubb.

 

Mary Barrat Due hadde på et møte den 30. oktober 1955 kåsert for 20 yrkeskvinner om soroptimismen. Hun virket så overbevisende at de fleste av kvinnene fikk lyst til å bli med, selv om de på forhånd var svært skeptiske og tvilende. På samme møte valgte de også et interimstyre.

 

 

Vår visjon: Samarbeid - samhold - utvikling og gjøre hverandre gode

 

Oppsummering av klubbens aktiviteter de siste 10 årene(2006-2016)

 

Hamar Soroptimistklubb har for tiden 18 medlemmer som er bosatt i Stange og Hamar kommuner.

 

Vi har møter en gang i måneden og møtes vanligvis den tredje tirsdag i måneden.

Møtene holdes  i Bryggeriet Arena, Torggata 131 A. Noen av møtene foregår andre steder, i forbindelse med bedriftbesøk o.lign.

 

Hamar Soroptimistklubb har følgende organisasjonsnr. 993 617 458

 

 

 

Følg oss på Facebook 

Hamar jernbanestasjon. Foto: Ida Rørbye
Klokkespillet. Foto: Ida Rørbye