Tidligere prosjekter

Krisesenteret på Hamar . Soroptimiståret 2017/2018

Norsktrening med innvandrerkvinner 15/16 og 16/17

Økonomisk bidrag til aktiviteter for asylbarn 14/15,15/16 og 16/17

Økonomisk bidrag til svømmeundervisning for innvandrerkvinner 16/17