Tidligere møter

Noen glimt av tema på møter i klubben.

        - Sommermøte 2020

        - FØRSTEHJELP v/ sykepleier og ambulansesjafør Svanhild Rosnæss Flagstad

        - Besøk på Klevfos Industrimuseum

        -  Besøk på Starene feltstasjon

        - "Mitt liv med flyktninger " - Kåseri ved Torill Eide

        - "Klimautfordringer og løsninger" ved  Inger Nytun Christie 

        - "Vold i nære relasjoner" ved Hanne Kvarberg

        -  Besøk på Fredheim gård  i Stange

  • Goro Ree Lindstad fra Likestillingssenteret: Erfaringer med mentorprogram og hva det vil si å være mentor
  • Cathrine Thorshaug-Wang om Kvinner i Forsvaret