Bli medlem i Hamar Soroptimistklubb

Hvorfor bli Soroptimist?

Vi er et nettverk av kvinner i alle aldre og med ulike yrker. Det gir oss mulighet til å møte personer og miljøer som vi kanskje ellers ikke ville møtt.

Soroptimister er tilsluttet en internasjonal organisasjon som arbeider globalt og lokalt for kvinners rettigheter.

Medlemskap blir også til egen utvikling og nettverksbygging.

Informasjonsbrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen er utarbeidet av SI Norgesunionen. 

Bli medlem og bidra til lokale, nasjonale og internasjonale tiltak som hjelper kvinner og barn.

 

Organisasjonens satsingsområder som for   2015-2019  er Kvinner, Vann og Ledelse.
 
 

Hamar Soroptimistklubb

Hamar-domen. Foto: Ida Rørbye
Hamar jernbanestasjon. Foto: Ida Rørbye