Våreaktiviteter

Kirkekonsert i Hamar Domkirke, i samarbeid med Stange videregående skole

Salg av julekaker

Blomsternedleggelse ved kvinnestatuer i Hamar 8.mars