Våre prosjekter

Støtter Norgesunionens prosjekter

Utdanningsfondet som er støtte til utdanning for jenter, hovedsakelig i   Afrika.

"Education Youth for the Future" i Moldova.

Formålet med prosjektet er å forebygge menneskehandel i Moldova

ved å gi utdanning til unge jenter.

 

Hamarklubben støtter SOS Barnebyer